Nils Sandelius

Medlem sedan många år.


Träsnideri
Jag gör slipsnålar av trä. De föreställer fiskar och fåglar på ett naturtroget sätt.

<– Tillbaka till Permanenta Utställare