Styrelsen

 

Ordförande:
Ingrid Brandt, ingrid (att) hantverksmagasinet.eu
Kontaktperson, medlemsansvarig, ekonomi, lokal, externa utställningar.

Sekreterare:
Ann Löfgren, ann (att) hantverksmagasinet.eu
Administration, Instagram, hemsida, medlemsansvarig.

Kassör:
Annika Johannesson, annika (att) hantverksmagasinet.eu
Lotteri, schemaläggning.

Ledamot:
Bitte Gröndahl

Ledamot:
Roger Juhlin

Suppleant:
Bettina Wingolf

Suppleant:
Joanna Paraïso, joanna (att) hantverksmagasinet.eu
Hemsida.

Har du andra frågor når du föreningen på:
info (att) hantverksmagasinet.eu