Föreningen

Åmåls Slöjdare & Konsthantverkare – en ideell förening vars syfte är att: 
samla bygdens utövare av hemslöjd och konsthantverk  samt verka för hemslöjdens bevarande och utveckling.

Du som är slöjdare eller konsthantverkare kan få möjlighet att vara med och sälja dina alster på Hantverksmagasinet. För att få göra det ska dina alster dels uppfylla vissa kriterier , dels måste du godkänna hur vi hanterar dina personuppgifter. Känner du att detta passar dig tar du kontakt med Ingrid Brandt.