Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

För att få behandla personuppgifter krävs stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Åmåls Slöjdare & Konsthantverkare använder sig de tre rättsliga grunderna AVTAL, SAMTYCKE och INTRESSEAVVÄGNING för detta.

AVTAL: I samband med att du går med i föreningen* accepterar du att vi registrerar namn, adress, telefonnummer, e-post i syfte att upprätthålla ett komplett och riktigt medlemsregister. Detta behövs för att kunna kontakta och eller informera dig om föreningens verksamhet samt rapportera till riksförbundet Hemslöjden.

SAMTYCKE: I samband med att du som Permanent utställare eller Gästutställare börjar ställa ut kommer vi att publicera namn och kontaktuppgifter till dig. Detta sker på vår hemsida, sociala medier samt andra instanser vi samarbetar med. Dessa uppgifter samlar vi in genom att fråga dig om vilka uppgifter du önskar få publicerade på hemsidan under 1) presentationssida på hemsidan för permanenta utställare 2) sidan för gästutställare, för gästutställare.

INTRESSEAVVÄGNING: De uppgifter vi har fått in av dig genom samtycke kan vi komma att använda för att marknadsföra butiken i våra egna sociala kanaler som som, men inte uteslutande, Facebook, Instagram och här på hemsidan.

Ansvariga för personuppgifter är Medlemsansvarig i föreningens styrelse. Du kan när som helst begära ut de uppgifter som finns sparade om dig.

Mer, och hyfsat enkelt förklarat, om GDPR för dig som medlem i en förening finner du på Datainspektionens sida om GDPR för föreningar och små organisationer.

*den som var medlem i föreningen redan innan GDPR infördes har fått godkänna hur föreningen hanterar personuppgifter i samband med förändringen.